Sunuş


Değerli Okuyucular,
Dergimiz 16. Sayısıyla karşınızda…

Yayın hayatını son iki sayısıyla "e-dergi" olarak devam ettiren Sanat ve Tasarım Dergisi, bu sayıdan itibaren TÜBİTAK / ULAKBİM Dergipark üzerinden erişim ve kullanıma sunulmuş; ulusal ve uluslararası dizinlerde ve keşif araçlarında erişilebilir olması sağlanmıştır.

 

Bu sayımızda Avrupa seramik sanatından Çin sanatına, estetik yargıdan disiplinlerarası sanata, tasarım süreçlerinden ürün tasarımlarına ve sanatta kadın imgesine değin farklı konuları ele alan 8 özgün makale bulacaksınız.

 

Dergimize yazılarıyla destek veren değerli yazarlarımıza, saygıdeğer hakemlerimize, özveriyle çalışan akademik ve idari personelimize teşekkürlerimizi sunuyor, bir sonraki sayıda buluşmayı diliyoruz...


Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Editör
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.


Değerli Okuyucular,

Yayın hayatını "e-dergi" formatında devam ettiren dergimize makale başvurularınızı TÜBİTAKULAKBİM'in DergiPark Açık Dergi Sistemleri üzerinden sağlanan erişim vekullanım hizmeti ile aşağıdaki web sayfasından yapabilirsiniz:

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanatvetasarim/

17. Sayımız için makale son gönderim tarihi 15 Nisan 2016'dır.


 
16. Sayı Aralık 2015 Makale Başlıkları

Mehtap Pazarlıoğlu Bingöl / Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü: Kafka ve Wells Örneği"

Banu Bulduk / Etkileşimli Medya ve Öğretim Ortamlarında TasarımGeliştirme Süreci

Aysun Kısaoğulları Cancat / Güncel Çin Sanat Ortamı: Cynical Realism

Naile Salman Çevik / Avrupa Seramik Sanatında Endüstrileşme Süreci ve Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatına Yansımaları

Serkan Güneş, Abdullah Togay, Çiğdem Güneş / Katma Değer ve Kalkınma Bağlamında Ürün Tasarımı

Naciye Derin Işıkören / Kadın İmgesi ve Tarih Boyu Değişımi

Aslı Işıksal Mercan / Sanatta Kişisel Mitoloji ve Minörlük Olgusu

Ayşe Tekel / Estetik Yargı ve Estetik Yargıyı Etkileyen FaktörlerGazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı Ankara Tel: (312) 425 76 75 Faks : (312) 425 34 10 E-posta:sanatvetasarim@gazi.edu.tr
Tasarım: Doç. Özden Pektaş Turgut
- Uygulama: Arş. Gör. Zeynep Pehlivan