Sunuş

Değerli Okuyucular,

2014 yılının Aralık sayısında Dergimiz dokuz özgün makale ile elinizde...14 sayıdır kesintisiz olarak yayımlanıyor olmanın sevinci ve yeni bir yıla merhaba demenin heyecanı içerisindeyiz.

Sanat ve Tasarım Dergisi'ni değerli yazılarıyla destekleyen sanatçı, tasarımcı ve sanat eğitimcisi akademisyenler başta olmak üzere, makalelerimizi titizlikle inceleyen hakemlerimize, dergimiz için emeği geçen fakültemizin özveri ile çalışan akademik ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere...


Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU
Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
14. Sayı Aralık 2014 Makale Başlıklar

Nesil Altınok / Meksika Sanatının Modernleşmesinde Bir Geçiş Dönemi..."La Ruptura"

Fulya Bayraktar / Eğitim Açısından Felsefe ve Sanat İlişkisi

Şafak Erkayhan & Merve Çaşkurlu Belgesay / Teknoloji ve Sanatın Etkileşimi: Yeni Medya Sanatı Türkiye'de Güncel Durum ve Öneriler

Gökçe Ketizmen Önal/ Tasarım Aktivitelerini Araştırmak: Protokol Analizi Yönetimi

Leyla Kodaman & Meliha Yılmaz / Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi

Ersan Sarıkahya / Grafik Tasarımı Eğitiminde Hareketli Grafik Tasarım Dönemi

Funda Susamoğlu / Modernizm Sonrası Seramik Geleneği ve Malzemeye Sadakat

Burhan Yılmaz / Postmodernizm Bağlamında Fredric Jameson'da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı ve Video Kuramı

Aydın Zor & Fatih Karip / İlköğretim İkinci Kademede Okutulan Derslerin Kültürel Mirası Korumada Amaçlarına Uygunluğunun DeğerlendirilmesiGazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tunus Cad. No: 35 Kavaklıdere Ankara Tel: (312) 425 76 75 Faks : (312) 425 34 10 E-posta:sanatvetasarim@gazi.edu.tr
Tasarım: Doç. Özden Pektaş Turgut
- Uygulama: Arş. Gör. Zeynep Pehlivan