Sanat ve Tasarım dergisi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez, görsel sanatlar ve tasarım alanında yayımlanan hakemli bir dergidir.

Sahibi
Prof. Dr. İbrahim USLAN
Gazi Üniversitesi Rektörü

Editör
Doç. Dr. Fulya BAYRAKTAR
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Serra ERDEM
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Tülay DURMUŞ ÖZKUL
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Elemanı


Yazı İşleri Müdürü
Okt. Özlem BİNEL KAVUKÇU
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Elemanı

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Mehmet YILMAZ
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Çiğdem DEMİR
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Deniz ONUR ERMAN
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOZUN
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi

Kapak Tasarımı ve İç Kapak Fotoğrafı
Prof. Çiğdem Demir
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

İç Sayfa Tasarımı - Uygulama
Arş. Gör. Dr. Zeynep PEHLİVAN BASKIN
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Behnan Giray SELÇUK
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Berkay GÖÇER
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Elemanı


Düzelti
Arş. Gör. Özge ARSLAN
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanı

İletişim
sanattasarim2017@gmail.com http://dergipark.gov.tr/sanatvetasarimHakem Kurulu

Ord. Prof. Dr. Arif Aziz - Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi (Azerbaycan)
Ord. Prof. Dr. Ömer Eldarov - Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi (Azerbaycan)
Prof. Dr. Hakkı Acun - Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Güler Akalan - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Türkiye)
Prof. Turan Aksoy - Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Rahmi Aksungur - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Uğurcan Akyüz - KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (KKTC)
Prof. Atilla Atar - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz - Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu - Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Başbuğ - Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
Prof. Dr. Kenan Bilici - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Türkiye)
Prof. Ayşe Müge Bozdayı - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Hülya İz Bölükoğlu - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof.Dr. Serap Buyurgan - Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Vildan Çetintaş - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Zehra Çobanlı - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)
Prof. Dr. Canan Deliduman - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. E. Yıldız Doyran - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Timuçin Efendiyev - Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi (Azerbaycan)
Prof. Dr. Hüseyin Elmas - Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Alpay Er - Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Özlem Er - İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Nazan Erkmen - Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ayla Ersoy - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Bekir Eskici - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Zafer Gençaydın - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)
Prof. Dr. Kıymet Giray - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Türkiye)
Prof. dr. Tanju Gültekin - Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Yusuf Gürçınar - Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Zahide İmer - KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet İnam - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Türkiye)
Prof. Balkan Naci İslimyeli - Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nakış Karamağaralı - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Alaybey Karoğlu- Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Temirbek Musakaev - Kırgızistan Milli Sanat Akademisi (Kırgızistan)
Prof. Dr. Selçuk Mülayim - Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Türkiye)
Prof. Kaya Özsezgin - Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Vedat Özsoy - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Hasan Pekmezci - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)
Prof. Hasip Pektaş - Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Sare Sahil - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa Sever - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Nazan Sönmez - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Seçil Şatır - Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Selçuk Şener - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Süleyman Saim Tekcan - Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Adnan Tepecik - Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Candan Terviel - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Tansel Türkdoğan - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Zeynep Uludağ - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Gediz Urak - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali İhsan Ünay - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Prof. Dr. Kuandyk Yeralin - Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan)
Prof. Mehmet Yılmaz  - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Alisher Alikulov - Kemolitdin Behzoda Ressamlık ve Tasarım Üniversitesi (Özbekistan)
Doç. Dr. Mehmet Asatekin - Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Uğur Atan - Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Nur Ayalp - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Doç. Tevfik İnanç İlisulu - Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Meltem Katırancı - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Banu Manav - İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Kağan Olguntürk - Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Bülent Salderay - Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Türkiye)
Doç. Dr. Roza Sultanova - G. İbrahimov Sanat, Edebiyat ve Dil Enstitüsü - Kazan (Tataristan)
Doç. Dr. Suyutbek Torobekov - Kırgızistan Milli Resim Akademisi (Kırgızistan)
Doç. Dr. Meliha Yılmaz - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Sema Bilici - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi(Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Aydın Zor - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Türkiye)


Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı Ankara Tel: (312) 425 76 75 Faks : (312) 425 34 10 E-posta:sanatvetasarim@gazi.edu.tr
Tasarım: Doç. Özden Pektaş Turgut - Uyglama: Arş. Gör. Zeynep Pehlivan